Text Size

Comunicate de presa

29.04.2011 CENTRUL DE PERMANENTA BALCESTI

PDFPrintE-mail

COMUNICAT DE PRESĂ

 

REFERITOR LA ÎNFIINŢAREA CENTRULUI DE PERMANENŢĂ BĂLCEŞTI

 

Având în vedere informaţiile eronate furnizate in ultima perioadă în presa locală , referitoare la înfiinţarea centrului de permanenţă Bălceşti, facem următoarele precizări:

1. prevederile legislative privind  infiinţarea centrelor de permanenţă sunt următoarele ( extrase din legea nr 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă):

  Art. 4

1)Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică, cu acordul prealabil al caselor de asigurări de sănătate şi al consiliilor locale.

Art. 2

 

 (1)Centrele de permanenţă sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit şi prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare

(5)Centrele de permanenţă prevăzute la alin. (1) se înfiinţează pe baza dispoziţiei emise de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, cu acordul prealabil al instituţiilor prevăzute la art. 4.

 

CAPITOLUL II: Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţa

  Art. 5

  (1)Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:

 a)arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă;

 b)asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii;

 c)controlul organizării şi desfăşurării activităţii;

 d)realizarea programării lunare a medicilor care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în cadrul centrelor de permanenţă, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare.

 (2)Sumele necesare pentru asigurarea dotării truselor de urgenţă prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă din fondurile alocate Programului naţional de urgenţă prespitalicească.

 

 Art. 6 

  

 Art. 6
Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de permanenţă constau în:
a)asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă;
b)asigurarea personalului auxiliar;
c)asigurarea dotării minimale necesare funcţionării centrelor de permanenţă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii;
d)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării centrelor de permanenţă.

 (2)Consiliile locale pot participa la asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamentele şi materialele sanitare necesare acordării asistenţei medicale la nivelul centrelor de permanenţă, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 Art. 7

  (1)Continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată prin centrele de permanenţă de medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în condiţiile legii.

(2)Medicii prevăzuţi la alin. (1), aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, asigură continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. 

 

2. Demersurile Directiei de Sănătate Publică Vâlcea , pentru infiinţarea Centrului de Permanenţă Bălceşti au început încă din momentul apariţiei ordonanţei nr. 7 din 2011, ordonanţă care a modificat legea 263 din 2004, pentru înfiinţarea centrelor de pemanenţă şi au constat în:

a.   Informarea şi consultarea medicilor de familie din următoarele localităţi, asupra intenţiei de înfiinţare a unui centru de permanenţă la Bălceşti, acţiune care a avut loc incă din luna martie 2011 :

1.  Balcesti

2.  Ghioroiu

3.  Fauresti

4.  Lalosu

5.  Zatreni

6.  Tetoiu

7.  Gradistea

8.  Livezi

9.  Valea Mare

10. Fartatesti

 

b.   Consultarea primarului localităţii, în ceea ce priveşte spaţiile disponibile, o echipă a DSP Vâlcea deplasându-se în data de 7.04.2011 la Primăria Bălceşti special pentru a verifica spaţiile disponibile, acţiune stopată apoi de către Primărie

 

c.   Solicitarea unui punct de vedere scris referitor la posibilitatea infiinţării unui centru de permanenţă in Bălceşti, solicitare adresată Primăriei Bălceşti prin adresa nr. 2894 din 19.04.2011  adresă la care nu s-a primit nici un răspuns până în prezent.

 

In concluzie:

1. acordul consiliilor locale, ca şi cel al caselor de asigurări de sănătate este absolut necesar inaintea infiinţării unui centru de permanenţă. Acordul consiliilor locale înseamnă şi asumarea atribuţiilor prevăzute in legea 263 din 2004

2. la centrul de permanenţă participă numai medicii de familie sau medicii de medicina general, de regulă din localităţile arondate, neavând legătură cu medicii din spital

3. un centru de permanenţă nu poate funcţiona decât după ce îndeplineşte o serie de condiţii pentru desfăţurarea activităţii medicale, certificate prin  obţinerea unui raport de inspecţie sanitară favorabil, condiţii ce trebuie asigurate fie de primărie

Întărzierea înfiinţării centrului de permanenţă Bălceşti se datorează lipsei de cooperare a Primariei Bălceşti, care s-a opus de la început acestei idei şi care nici în momentul de faţă nu a răspuns solicitărilor DSP.

 

8.04.2011 REZULTATUL DE LA MEDICINA LEGALA PENTRU DECESUL DIN BALCESTI

PDFPrintE-mail

COMUNICAT DE PRESA

       

      Va informam cu privire la decesul lui Sanda Ion ,in virsta de 42 ani din Lalosul , petrecut in data de 7/04/2011 la nivelul substatiei de ambulanta Balcesti.

Examenul efectuat de servicil de medicina legala in data de 8 aprilie 2011 ,a costatat urmatoarele:

-       cauza principala de deces a fost :hemoragie de trunchi cerebral .

-       afectiuni cronice preexistente au fost: hepatomegalie si cardiomegalie  , reactie pancreatica.

Afectarea prin accident vascular hemoragic  al trunchiului cerebral constituie risc vital major , cu putine resurse terapeutice .

 

7.04.2011 DECESUL DIN BALCESTI

PDFPrintE-mail

7 aprilie

COMUNICAT DE PRESA

 

 

Referitor la : Decesul unui barbat de 41 ani, din Lalosu, deces care a avut in localitatea Balcesti

 

În data de 07.04.2011, ora 09,30, prin 112 s-a solicitat o ambulanţă pentru pacientul S.I.  - 40 ani, din com. Laloşu, Sat Berbeşti -  „stare lipotimică”.

Cele 2 ambulanţe ale Substaţiei de Ambulanţă Bălceşti, VL 66 AMB (B1) şi VL 24 AMB (B2), erau plecate la 2 cazuri:

-           VL 66 AMB, S.A., 32 ani, com. Diculeşti - Sarcină luna  a 9-a – solicitare ora 07,53;

 -    VL 24 AMB, C.P., 81 ani, com. Tetoiu – dureri lombare, parestezii membrele inferioare La ora solicitării 09,30 cele 2 ambulanţe se aflau cu cei 2 pacienţi la camera de gardă a Spitalului Municipal Drăgăşani.  Apelantul solicitării a fost informat că în zona Bălceşti nu există nici o ambulanţă disponibilă, moment în care s-a întrerupt legătura.

La ora 09,37 a revenit solicitantul  dând mai multe date despre pacient cât şi faptul că a plecat cu o maşină personală către Spitalul din Bălceşti, dispecera informându-l că Spitalul Bălceşti s-a desfiinţat îndrumându-i către Spitalul Municipal Drăgăşani.

Li s-a spus că pe drum se vor întâlni cu echipajul VL 66 AMB  (echipaj care pe  staţia TETRA  şi pe mobil au fost anunţaţi şi trimişi în întâmpinarea maşinii care transporta pacientul).

Apelantul pe nume Iordache Ion 0761141628 nu deţinea nici un număr de telefon al conducătorului auto care  transporta pacientul, abia la ora 09,56 dispeceratul S.A.J. a fost sunat şi i s-a comunicat numărul de telefon.

Încercările SAJ de a lua legătura cu conducătorul auto (5 apeluri)  au fost fără rezultat – suna ocupat sau nu răspundea.

La ora 10,25 ambulanţa VL 66 AMB (B1) ajunge în Substaţia de Ambulanţă Bălceşti, medicul ambulanţei găseşte pacientul în curtea ambulanţei, acesta fiind decedat.

Din afirmaţiile medicului ambulanţei, medicii de familie cu C.M.I. lângă Substaţia de Ambulanţă Bălceşti   au încercat să acorde primul ajutor pacientului constatând insa că acesta era deja decedat.

Pacientul nu se afla in evidenta medicului de familie cu afectiuni acute sau cronice.

In continuare se va desfasura o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte , cauzele incidentului si cauza de deces.

   

31.03.2011 PROIECT FINANTA PRIN PROGRAMUL NORVEGIAN DE COOPERARE

PDFPrintE-mail

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Sănătăţii, printr-un proiect finanţat din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare sustenabilă în România şi cofinanţat de Ministerul Sănătăţii din România, sprijină derularea unor microproiecte de către unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar din judeţul Valcea , precum şi organizaţii neguvernamentale, axate pe adoptarea unui comportament sănătos, privind:

1. mişcarea zilnică susţinută (60 de minute, zilnic)

2. consumul zilnic crescut de apă

3. consumul de fructe si legume de cinci ori pe zi, zilnic

4. servirea zilnică a micului dejun

de către copiii şi adolescenţi (cu vârste între 3 şi 19 ani )

Astfel, termenele de anunţare, depunere şi afişare a rezultatelor în ceea ce priveşte sesiunea de microproiecte au fost reconsiderate si sunt următoarele:

- 10 aprilie 2011 - termenul limită de depunere a fişelor de microproiect la Direcţia de Sănătate Publică Valcea , Str Decebal , nr 4A

- 15 aprilie 2011 - afişarea rezultatelor Fişa de microproiect şi regulamentul de participare se pot descărca de pe următoarea adresă:

www.aspjvalcea.ro. Informaţii suplimentare privind proiectul VIAŢA puteţi găsi pe www.comunitatesanatoasa. ms.ro

Vă rugăm să ne sprijiniţi în popularizarea acestor informaţii către potenţialii beneficiari. Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul acordat.

Persoană de contact: Dr Gandacioiu Cristiana , tel 0723269747

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                                     DIRECTOR EXECUTIV ADJ SANATATE PUBLICA

Dr.  MURARUS MARIA                                                                    Dr MARGARITESCU LORENA

 

 

28.03.2011 ZIUA MONDIALA A SINDROMULUI DOWN

PDFPrintE-mail

28.03.2011 comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESÃ

                                               

 

Direcþia de Sãnãtate Publicã Valcea organizeazã în perioada 21 martie – 07 aprilie  2011 campania de informare ºi educare dedicatã  Zilei Mondiale a Sindromului Down (WDSD)

În aceastã perioadã, organizaþii din întreaga lume, organizeazã ºi participã la evenimente de sensibilizare a publicului în legãturã cu sindromul Down.

Tema aleasa pentru celebrarea Zilei Mondiale a Sindromului Down (WDSD) pentru anul 2011 se refera la furnizarea de  informaþii de înaltã calitate, care sã se acorde pãrinþilor dupã ce au primit un diagnostic prenatal sau postnatal al sindromului Down.

Ministerul Sãnãtãþii  prin subprogramul de promovare a unui stil de viata sanatos, asigurã finanþarea activitatilor acestei campanii.

 

Contact : Dr Gandacioiu Cristiana – Compartimentul de Evaluare si Promovare a

                                                            Sanatatii

telefon : 0723269747

website  : www.aspjvalcea.ro

 

mai multe aici

   

Page 18 of 20

cautare