rezultat interviu

Print

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COMISIA DE CONCURS

JUD VÂLCEA pentru ocuparea postului

NR. 5950 din 15.05.2017 vacant de şofer

A N U N Ţ

În urma desfăşurării probei de interviu la concursul organizat de Direcţia de Sănătate Publică Jud. Vâlcea în vederea ocupării postului vacant de şofer la Compartimentul administrativ şi mentenanţă, s-a obţinut următorul punctaj:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

Admis/ Respins

2.

Florescu Cornel

85 puncte

Admis

3.

Grigorescu Dumitru

0 puncte

Respins

4.

Mecu Marian

---------

Absent

6.

Sandu Dumitru

75 puncte

Admis

8.

Spătaru Ştefan Ciprian Decebal

100 puncte

Admis

9.

Zamfir Viorel

100 puncte

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei de interviu pot depune contestaţie la secretariatul instituţiei din strada Decebal nr. 4A, în data de 16.05.2017, în intervalul 11.00-15.00.

COMISIA DE CONCURS,

1. ec. Barbu Constantin - preşedinte

2. ec. Mangalagiu Sanda Mariana - membru

3. ec. Deaconu Liliana Dana - membru

SECRETAR COMISIE,

ec. Cristescu Mihaela