Text Size

medicina scolara

GHID DE LUCRU SOC ANAFILACTIC 27.03.2024

PDFPrintE-mail

GHID DE LUCRU SOC ANAFILACTIC >>> AICI

 

Metodologiei privind examinarea stării de sănâtate a preșcolarilor și elevilor

PDFPrintE-mail

 

 

Către:

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VALCEA
În atenția domnului/doamnei Director Executiv

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănâtate a preșcolarilor și elevilor din unită[iIe de învâ[âmânt de stat și parliculare autorizate/acreditate, privind acordarea asisten[ei medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viată sânâtos, documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ sunt:

a) adeverinta medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă;

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă.

Adeverința medicală se eliberează in următoarele circumstanțe:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învățământ - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de învatamânt preuniversitar - se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară - se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă.

Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanțe.

a) după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.

Îndrumări metodologice pentru eliberarea adeverinței medicale

a) La înscrierea în clasa 1:

(i) Această adeverință este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanț a stării de sănătate, efectuată la \/ârsta de 6 - 7 ani, cu obligatia consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învatamântul obişnuit".

(ii) Pentru copiii care se înscriu în unități de învățământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivității de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriză cuprinzând: antecedentele fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizările efectuate.

(iii) Copiii care au frecventat o grădinițã cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învatanânt cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniță

b) La terminarea unui ciclu de învătământ preuniversitar:

(i) În unitățile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, in şcoala profesională, elevii care au avut fişe medicale la cabinetul medical at şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o data cu adeverința medicală ment onatã anterior, iar elevii care provin din unitat şcolare în care nu au avut fişã medicală vor prezenta odată cu adeverința medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut in supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizările efectuate.

(ii) Medicul care completeazã adeverința medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învățământ are obligația consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulbur4ri in starea de sănàtate a elevului.

(iii) Adeverința medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învățământ se va elibera ținându- se seama de eventualele tulburări în starea de sănãtate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanț ale stării de sãnătate

c) La transfer

(i) Adeverința se însoțeşte, după caz, de fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al unitătii de la care se transferă.

(ii) Elevii care nu au fişe medicale vor prezenta o adeverință medicală de acelaşi tip, eliberată de medicul unitătii şcolare de la care provin, precum şi o dovadã cu imunizãrile profilactice efectuate.

Anexăm prezentei, cu rugămintea postării pe site-ul dumneavoastră, în atenția medicilor de familie, modelele de documente necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învățământ.

Cu stimă,


SECRETAR DE STAT PROF. DR. HORAȚIU

 

Scabia

PDFPrintE-mail

SCABIA

Scabia, sau raia in termeni populari, este o infectie cutanata superficiala produsa de acarianul Sarcoptes scabiae. Acesti paraziti sunt atrasi de caldura si mirosul corpului uman. Femelele patrund in piele sapand mici tuneluri, in care isi depun ouale.

Cum se transmite?


Acarianul se poate lua prin contact direct cu indivizi infestati sau prin contactul cu lenjerie de par sau de corp contaminata (Sarcoptes poate trai mai mult de 2 zile pe haine).   >>> mai mult

   

cautare