Text Size

examen de grad principal

PDFPrintE-mail

BIROU RUNOS

 

RÂMNICU  VÂLCEA, Str. DECEBAL  Nr.  4A;  Tel. 0250 747720; Fax  0250 746504

E Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;  www.aspjvalcea.ro

NR. 8809 DIN  10 OCTOMBRIE 2011

 

ANUNŢ

Prin prezenta vă facem cunoscut că Ministerul Sănătăţii organizează examen de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în perioada 10-11 noiembrie 2011, astfel:

                10.11.2011 – examen pentru asistenţii medicali generalişti;

                11.11.2011 – examen pentru moaşe şi asistenţi medicali.

                La înscriere candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

·          cerere de înscriere cu datele de contact – se completează la DSP Vâlcea, Birou RUNOS;

·          copia actului de identitate;

·          copia diplomei de absolvire/ licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile de învăţământ: şcoală postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea de asistenţă medicală/ moaşe; la înscriere candidatul prezintă actele de studii şi în original;

·          copia atestatului de echivalare, după caz;

·          adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;

·          copia actelor de schimbare a  numelui, după caz;

·          dovada plăţii sumei de participare la examen.

Înscrierile se fac la sediul DSP Vâlcea în perioada 17-28.10.2011.

Taxa de participare la examen este de 120 lei, sumă ce se va depune în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod 010024.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                           ŞEF BIROU RUNOS,

DR. MARIA MURĂRUŞ                                                           EC. ELEONORA PĂSAT

 

 

 

cautare