Text Size

Anunt selectie dosar examen promovare

PDFPrintE-mail

ANUNŢ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

examenul de promovare în grad profesional pentru funcţia:

consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală şi programe

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen constituită în baza dispoziţiei nr. 91/2018 comunică rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

ADMIS/ RESPINS

Motivul respingerii dosarului

1.

Vîlsan Camelia Maria

ADMIS

------------

Candidata declarată admisă va susţine proba scrisă în data 02.07.2018, ora 10.00, la sediul DSP Vâlcea, strada Decebal nr. 4A, Sala de şedinţe.

Afişat astăzi, 21 iunie 2018, ora 11.30, la sediul şi pe pagina de web a Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Secretar comisie examen,

Cristescu Mihaela

cautare