Text Size

Examen de promovare grad profesional

PDFPrintE-mail

NR. 8114 din 25 IUNIE 2019

ANUNŢ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

examenul de promovare în grad profesional pentru funcţiile:

consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului contabilitate

consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului achiziţii publice

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen constituită în baza dispoziţiei nr. 26/2019 comunică rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

ADMIS/ RESPINS

Motivul respingerii dosarului

1.

Gheorghiţă Elena

ADMIS

------------

2.

Anghel Camelia Vasilica

ADMIS

------------

Candidaele declarate admise vor susţine proba scrisă în data 27.06.2019, ora 10.00, la sediul DSP Vâlcea, strada Decebal nr. 4A, Sala de şedinţe.

Afişat astăzi, 25 iunie 2019, ora 11.30, la sediul şi pe pagina de web a Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Secretar comisie examen,

Cristescu Mihaela

cautare