Text Size

Examen de promovare grad profesional

PDFPrintE-mail

ANUNŢ

Rezultatul FINAL

La examenul de promovare în grad profesional pentru funcţiile

consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului contabilitate

consilier clasa I grad profesional superior din cadrul

Compartimentului achiziţii publice

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) şi art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen constituită în baza dispoziţiei nr. 98/21.08.2018 comunică rezultatul examenului de promovare:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj obţinut

Admis/ Respins

1.

Gheorghiţă Elena

188 puncte

Admis

2.

Anghel Camelia Vasilica

194 puncte

Admis

Afişat astăzi, 27.06.2019, ora 16.00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Secretar comisie concurs,

Cristescu Mihaela - Luminiţa

cautare