Text Size

acte legislative care reglementeaza activitatea compartimentelor din institutie

PDFPrintE-mail

legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  >>> aici

hotararea nr 123/2002- normele metodologice de aplicare a legii 544/2001   >>> aici

 

audit public intern

ORDIN nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti mai mult >>> aici

 

avize/autorizari

1. ORD MS 1030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc  pentru starea de sanatate a populatiei.

2. OG 124/ 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

 

control in sanatate publica

Legislaţie soluţionare sesizari

1. LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 

2. ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (actualizata pana la data de 20 august 2002) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

>>> mai mult

 

 

 

cautare