Text Size

punctaj interviu concurs asistent medical

PDFPrintE-mail

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ                          COMISIA DE EXAMEN

JUD VÂLCEA pentru ocuparea postului de

NR. 6396  din 14.05.2015 asistent medical generalist

debutant

A N U N Ţ

În urma desfăşurării interviului la concursul organizat de Direcţia de Sănătate Publică Jud. Vâlcea în vederea ocupării postului vacant de asistent medical generalist debutant cu PL la Compartimentul medicina muncii,  s-a obţinut următorul punctaj:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

Admis/ respins

1.

Gicovanu Ana Maria Alina

79 puncte

admis

2.

Dumitrescu Gheorghiţa

65,33 puncte

Admis

3.

Predescu Valeria

39,66 puncte

Respins

4.

Mihart Victoria Ştefania

21 puncte

Respins

5.

Spîrleanu Maria Mădălina

10 puncte

Respins

6.

Păun Ioana

7 puncte

Respins

7.

Spiridon Elena Alina

0 puncte

Absent

8.

Bădiţă Maria Georgiana

0 puncte

Absent

9.

Tomescu Simona Elena

0 puncte

Absent

COMISIA DE EXAMEN,

1. dr. Apostolescu Luminiţa Constanţa - preşedinte

2. dr. Coban Maria - membru

3. as. med. pr. Grătar Petrişor - membru

SECRETAR COMISIE,

 

ec. Cristescu Mihaela Luminiţa

cautare