Text Size

anunt final concurs

PDFPrintE-mail

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ                          COMISIA DE EXAMEN

JUD VÂLCEA pentru ocuparea postului de

NR. 6460  din 15.05.2015 asistent medical generalist

debutant

A N U N Ţ

În urma desfăşurării probei scrise şi a interviului la concursul organizat de Direcţia de Sănătate Publică Jud. Vâlcea în vederea ocupării postului vacant de asistent medical generalist debutant cu PL la Compartimentul medicina muncii,  s-a obţinut următorul punctaj:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj obţinut

1.

Dumitrescu Gheorghiţa

78,67 puncte

2.

Gicovanu Ana Maria Alina

76,50 puncte

Este admisă candidata cu punctajul cel mai mare, respectiv doamna

Dumitrescu Gheorghiţa.

COMISIA DE EXAMEN,

1. dr. Apostolescu Luminiţa Constanţa - preşedinte

2. dr. Coban Maria - membru

3. as. med. pr. Grătar Petrişor - membru

SECRETAR COMISIE,

 

ec. Cristescu Mihaela Luminiţa

cautare