Text Size

ANUNT EXAMEN PROMOVARE TREAPTA PROFESIONALA

PDFPrintE-mail

NR. 12382 DIN 5 OCTOMBRIE 2015

Anunţ:

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trept profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Direcţia de Sănătate Publică

organizează examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară

Concursul constă într-o probă scrisă şi se organizează la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, str. Decebal nr. 4A , în data de 15 octombrie 2015, ora 11.00

TEMATICA EXAMENULUI DE PROMOVARE

1. Legea nr 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă: capitolul I, capitolul II, capitolul V, capitolul VI secţiune 3, emitent Parlamentul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr 646/26.07.2006

2. Hotărârea de Guvern nr 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă: capitolul I, capitolul VII, secţiunea 8,9,10, publicat în Monitorul Oficial al României nr 882/30.10.2006

3. Hotărârea de Guvern nr 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr 332/17.05.2007

4. Hotărârea de Guvern nr 1169/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr 873/12.12.2011

5. Hotărârea Guvernului nr 573/2004 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României nr 378/229.04.2004

6. Ordin nr 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, emitent Ministerul Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României nr 603/1.09.2009, modificat de Ordin nr 1185/2012, emitent Ministerul Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României nr 795/27.11.2012

7. Ordin nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, emitent Ministerul Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României nr 127/21.02.2014

8. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, emitent Guvernul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr 785/24.11.2008

9. Ordin nr. 386/31.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016- PN II Obiectiv III Medicina Muncii, Metodologii 2015

BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE PROMOVARE

1. Monitorul Oficial Al României partea I

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF BIROU RUNOS,

DR. MĂRGĂRITESCU LORENA LUCIA EC. PĂSAT ELEONORA

cautare