Text Size

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI PRIVIND DREPTUL DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

PDFPrintE-mail

Modalitatea de contestare a deciziei privind dreptul de acces la informaţiile de interes public

Potrivit dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din data de 23 octombrie 2001:

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, (...), aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

>>> mai mult

 

>>> formular de reclamatie

 

cautare