Text Size

Anunt nr 3034 / 24 aprilie 2008

PDFPrintE-mail

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA VALCEACALEA LUI TRAIAN 201 TEL. 0250 74 77 20

RÂMNICU VÂLCEA FAX 0250 74 65 04

E MAIL This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

NR. 3034 DIN 24 APRILIE 2008

AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢUL VÂLCEA

anunţă:

Autoritatea de Sănătate Publică judeţul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de referent clasa III grad asistent treapta de salarizare 3 la Biroul evaluare factori mediu, avizare/ autorizare sanitară

Condiţii specifice:

- îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, pentru a ocupa o funcţie publică;

- studii medii liceale absolvite cu diplomă;

- dipomă de şcoală sanitară postliceală în profilul igienă;

- minimum 6 luni vechime necesară exercitării funcţiei publice .

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Ordinul nr. 880/18.07.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi;

4. Legea nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum si organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România

5. Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

6. Ordinul nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţii, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţii desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi a procedurilor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman;

7. Ordinul nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinescă un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

8. HGR nr. 974/2004 privind proceduri de autorizare a sistemelor de alimentare cu apă;

Concursul se organizează la sediul Autorităţii de Sănătate Publică Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 201, în data de 26 mai 2008, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 27 mai, ora 9:00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 15 mai 2008 la sediul Autorităţii de Sănătate Publică Vâlcea.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.8 alin.(1) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorităţii de Sănătate Publică Vâlcea şi la numărul de telefon 0250/747720 – serviciul RUNOS.

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU RUNOS,

DR. ADRIANA GHENIŢĂ EC. ELEONORA PĂSAT

cautare