Text Size

EXAMEN GRAD PROFESIONAL

PDFPrintE-mail

ANUNŢ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

examenul de promovare în grad profesional pentru funcţiile:

consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului contabilitate

inspector clasa I grad profesional principal şi inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen constituită în baza dispoziţiei nr. 89/2017 comunică rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

ADMIS/ RESPINS

Motivul respingerii dosarului

1.

Dobre Maria

ADMIS

------------

2.

Floricioiu Marinela

ADMIS

------------

3.

Mihai Alexandru

ADMIS

------------

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data 25.04.2016, ora 10.00, la sediul DSP Vâlcea, strada Decebal nr. 4A, Sala de şedinţe.

Afişat astăzi, 13.04.2017, ora 11.30, la sediul şi pe pagina de web a Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea.

Secretar comisie examen,

Cristescu Mihaela

cautare