Text Size

anunt proba scrisa

PDFPrintE-mail

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COMISIA DE EXAMEN

JUD VÂLCEA pentru ocuparea postului

NR. 5805 din 10.05.2017 vacant de şofer

A N U N Ţ

În urma desfăşurării probei scrise la examenul organizat de Direcţia de Sănătate Publică Jud. Vâlcea în vederea ocupării postului vacant de şofer la Compartimentul administrativ şi mentenanţă, s-a obţinut următorul punctaj:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

Admis/ Respins

1.

Drăghici Alexandru - Cristian

45 puncte

Respins

2.

Florescu Cornel

65 puncte

Admis

3.

Grigorescu Dumitru

60 puncte

Admis

4.

Mecu Marian

50 puncte

Admis

5.

Moldoveanu Raul - Mihai

45 puncte

Respins

6.

Sandu Dumitru

60 puncte

Admis

7.

Sima Nicolae

45 puncte

Respins

8.

Spătaru Ştefan Ciprian Decebal

100 puncte

Admis

9.

Zamfir Viorel

75 puncte

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot depune contestaţie la secretariatul instituţiei din strada Decebal nr. 4A, în data de 11.05.2017, în intervalul 11.00-15.00.

Pentru proba de interviu din data de 15 mai 2017, ora 10.00 se pot prezenta candidaţii care au obţinut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

COMISIA DE CONCURS,

1. ec. Barbu Constantin - preşedinte

2. ec. Mangalagiu Sanda Mariana - membru

3. ec. Deaconu Liliana Dana - membru

SECRETAR COMISIE,

ec. Cristescu Mihaela

cautare