Text Size

anunturi importante

Ghid paralizie flasca

PDFPrintE-mail

Thursday, 04 November 2010 02:30

DSP VALCEA – SERVICIUL SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE

Catre – toate unitatile sanitare

Va transmitem urmatoarea ALERTA MAXIMA :

In data de 12.05.2010 OMS a informat Biroul pentru RSI si informare toxicologica INSP ca la laboratorul Regional de Referinta pentru Polio de la Moscova a fost izolat virusul polio salbatic tip 1 in materiile fecale provenind de la un copil sosit recent din Tajikistan si care prezenta Paralizie acuta flasca ; in Tajikistan evolueaza o epidemie de poliomielita din luna ianuarie care a insumat 293 cazuri paralizie acuta flasca ( PAF) din care 83 confirmate cu virus polio salbatic tip 1 ; acest eveniment are o importanta internationala serioasa cu potential impact asupra sanatatii publice .

In aceste conditii se impune luarea unor masuri imediate pentru intarirea sistemului activ de supraveghere a PAF in unitatile sanitare din Romania .

Mai jos va transmitem Sistemul de supraveghere şi circuitul informaţional al cazurilor de PAF ; Planul de acţiune pentru menţinerea statutului de « ţară fără poliomielită » .

Veti proceda intocmai acestor normative, pe care de altfel le-am aplicat impreuna pana in prezent .

Sistemul de supraveghere şi circuitul informaţional al cazurilor de PAF

Supravegherea riguroasă si raportarea tuturor cazurilor de paralizie acută flască pentru identificarea poliovirusurilor de import sau vaccinale şi aplicarea măsurilor ce trebuie luate.

Definiţia paraliziei acute flasce

Paralizia flască (lipsită de rezistenţă la mişcarea de flexie, moale) apărută in mod brusc, instalată în curs de câteva zile la un copil de până la 15 ani sau la orice persoană de orice vârstă dacă se suspectează poliomielita.

 

Investigarea clinică şi paraclinică a cazului de PAF

Toate cazurile de paralizie flască vor fi investigate clinic şi paraclinic. Diagnosticul clinic se va stabili de către medicul neurolog. La 60 de zile de la debutul paraliziei se va face un nou examen neurologic de bilanţ pentru a determina gradul de recuperare a deficitului motor.

 

Pentru investigarea de laborator in ordinea importantei sunt: materiile fecale - 3 eşantioane, exudat faringian, sânge (ser şi cheag), LCR (dupa caz - dacă medicul curant a considerat necesară efectuarea puncţiei lombare). Materiile fecale vor fi recoltate la interval de 24-48 de ore imediat după diagnosticare şi in interval de maximum 14 zile de la debutul paraliziei în scopul de a pune în evidenţă virusul polio sau alt enterovirus care poate produce paralizia.

Cazurile de paralizie facială se raportează numai pentru copiii de până la 5ani.

Pentru toate cazurile de PAF la copiii sub 5 ani se vor recolta şi câte 2 eşantioanae de materii fecale de la minimum 5 contacţi în vârstă de sub 5 ani.

 

Eşantioanele de materii fecale se păstrează de la momentul recoltării, şi pe timpul transportului la laboratorul Naţional de Referinţă pentru enterovirusuri din. INCDMI I.C. Cantacuzino în condiţiile lanţului de frig invers la o temperatură de 4 – 8 grade. Toate produsele biologice vor fi însoţite de “fişa de trimitere” atat pentru caz cat si pentru contacti.

Cazurile de PAF diagnosticate de medici din reţeaua de medici de familie sau alţi specialişti vor fi trimise spre internare şi investigaţie de laborator la unităţile sanitare santinelă din reţeaua de supraveghere a PAF.

 

Unitatea sanitară care investighează cazul are obligaţia de a informa DSP în cel mult 24 ore de la notificarea cazului. DSP va începe investigaţia epidemiologică a cazului, completarea fişei de declarare a cazului de PAF şi recoltarea de materii fecale de la contacţi (după caz). Materiile fecale de la caz si contacţi vor fi trimise la institutul Cantacuzino însoţite de fişe personale ale contacţilor.

 

DSP raportează la CNSCBT prin fax, email sau telefon toate cazurilor de PAF în cel mult 48 ore de la notificarea cazului folosind fişa de investigare a cazului. DSP are de asemenea obligaţia de a trimite către CNSCBT rezultatul de bilanţ la 60 zile de la debutul paraliziei.

 

Centrele Regionale de Sănătate Publică au obligaţia de a raporta lunar la CNSCBT situaţia supravegherii active a PAF din unitaţile santinelă folosind formatul de raportare lunara care va fi trimis pâna cel mult pe data de 10 a fiecarie luni.

 

Toate cazurile de PAF sunt analizate şi clasificate de către Comisia Naţională de Confirmare şi Clasificare a cazurilor de PAF în cel mult 60- 90 zile de la debutul paraliziei.

CNSCBT – înregistrează toate cazurile de PAF, le raportează la OMS folosind sistemul CISID şi întocmeşte toate dosarele pentru cazurile de PAF în vederea confirmării şi clasificării finale folosind codificarea OMS.

 

Pentu monitorizarea activităţilor de supraveghere a cazurilor de PAF se folosesc următorii indicatorii de supraveghere:

Indicatori de evaluare a calităţii sistemului de supraveghere a PAF

 

Cazuri PAF non-polio

· >1 caz PAF la 100,000 copii <15 ani

· >80% din cazurile de PAF să fie investigate în primele 48 de ore de la raportare

· >80% din cazurile de PAF să fie clasificate de comisia naţională de experţi polio în termen de cel mult 90 de zile de la debutul paraliziei

· toate cazurile de PAF (100%) trebuie să fie supuse unui examen neurologic la 60 zile de la debutul sindromului motor şi clasificate

Recoltare probe

· >80% din cazurile de PAF să aibă cel puţin 2 probe de materii fecale recoltate (la 24-48 de ore interval) în primele 7 zile (maxim 14) de la debutul paraliziei

Transport probe

· >80% din probele recoltate de la cazurile de PAF să ajungă la laboratorul naţional de referinţă în 72 de ore de la colectarea ultimei probe de materii fecale

 

 

 

5. Expedierea, într.-un interval de 2 săptămâni a tuturor poliovirusurilor izolate din orice sursă de la laboratorul naţional de referinţă la laboratorul regional de referinţă (Institutul Pasteur – Paris) pentru diferenţierea intratipică (DIT) şi analiza moleculară a genomului, în vederea stabilirii identităţii virusului – sălbatic, vaccinal sau derivat din virusurile vaccinale.

6. Analizarea, confirmarea şi clasificarea tuturor cazurilor de PAF (depistate la copii sub 15 ani) de către Comisia Naţională de Experţi în cel mult 60-90 zile de la debutul paraliziei.

Planul de acţiune pentru menţinerea statutului de « ţară fără poliomielită »

Obiectivul 1.

Reducerea riscului de răspândire a poliovirusurilor sălbatice încă circulante la nivel mondial în urma unui eventual import precum şi a poliovirusurilor derivate din virusurile vaccinale (VDPV – vaccine derived polioviruses) se vor lua toate măsurile pentru continuarea vaccinării antipolio de rutină, menţinerea unui sistem de supraveghere eficient pentru detectarea tuturor cazurilor de paralizie acută flască şi instituirea măsurilor de control la apariţia unui caz suspect clinic de pliomielită sau a izolării unui virus polio sălbatic

1.1 Vaccinarea antipolio

 

Continuarea vaccinării de rutină cu vaccin polio injectabil (VPI), cel puţin 4 doze conform calendarului de vaccinare la vârsta de 2,4,6, 12 luni în sistem continuu şi la 9 ani - în campanii şcolare.

 

Menţinerea unei acoperiri a vaccinării de rutină de cel puţin 95% la nivel naţional şi judeţean, cu 4 doze de VPI până la vârsta de 12 luni, cu evaluarea bianuală a rezultatelor;

 

Identificarea de către Direcţia de Sănătate Publică a grupurilor cu grad mare de risc (ex. rromi, comunităţile religioase, copiii care nu sunt înscrişi la nici un medic de familie, refugiaţi, călători în ţările endemice de polio, etc.), monitorizarea continuă a activităţii de vaccinare a acestora şi raportarea lunară la CNSCBT;

 

Recuperarea sistematică a copiilor nevaccinaţi sau incomplet vaccinaţi, incluzând instruirea medicilor de familie, mobilizare socială, imunizări suplimentare la nivel judeţean (după caz), în funcţie de situaţia epidemiologică locală;

 

1.2 Supraveghere riguroasă, în vederea depistării rapide a cazurilor determinate de poliovirusuri de import sau apărute în urma vaccinării (Poliovirus derivat din vaccin) – conform metodologiei de supraveghere

1.3 Instituirea măsurilor de control, de către direcţia de sănătate publică judeţeană, la apariţia unui caz suspect clinic de poliomielită sau a izolării unui poliovirus, în contextul existenţei unor factori de risc. Pentru fiecare din următoarele cazuri posibile vor fi luate măsurile necesare după cum urmează:

Nivelul I: “caz grav de PAF” (“hot case”)

Definiţie: Paralizie acută flască apărută la copii sub 15 ani cu oricare dintre următorii factori de risc:

1. febra la debut

2. mai puţin de 3 doze de VPO sau VPI sau

3. călătorie recentă într-o zonă endemică sau

4. membru al unui grup cu grad mare de risc;

boală asemănătoare poliomielitei clinice apărută la o persoană de orice vârstă;

sau izolarea unui poliovirus sălbatic la o persoană de orice vârstă, chiar fără paralizie, cu factorii de risc menţionaţi mai sus.

Măsuri:

Cazul va fi raportat telefonic în termen de 24 de ore la Direcţia de Sănătate Publică judeţeană si Centrele Regionale de Sănătate Publică care vor coordona investigarea cazului

(în conformitate cu recomandările OMS) pentru cazul de PAF şi cel putin 5 contacţi (sub 5 ani) ai acestuia. CRSP vor informa CNSCBT iar acesta DSPCSP din Ministerul Snatatii.

 

Se vor recolta probele necesare - cel putin 2 probe de materii fecale (la interval de 24-48 ore), exudat nazofaringian, şi prima probă de ser) şi se vor transporta, în maxim 24 de ore, la laboratorul naţional de referinţă din Institutul Cantacuzino I.C. Punctia lombara si analiza LCR – se vor efectua, dupa caz, numai la recomandarea medicului curant.

Contacţilor li se va administra VPI - 2 doze la interval de 30-60 de zile, indiferent de antecedentele vaccinale antipolio.

 

Se va face o estimare de urgenţă a acoperirii vaccinale în localitatea în care a fost depistat cazul „grav” de PAF; copiii nevaccinaţi sau vaccinaţi incomplet vor fi depistati şi vaccinaţi conform calendarului de vaccinare.

 

Dacă în localitatea respectivă acoperirea vaccinală este sub 80%, se va organiza o campanie de vaccinare a tuturor copiilor sub 7 ani, indiferent de antecedentele vaccinale antipolio (se vor administra 2 doze de VPI la interval de 30-60 de zile una de alta).

 

Nivelul II: Caz unic, suspect de poliomielită

Definiţie:

Paralizie acute flască la o persoană de orice vârstă şi la care s-a izolat un poliovirus (înainte de terminarea diferenţierii intratipice de catre laboratorul specializat).

Măsuri ce vor fi luate în acest caz:

 

1 Cazul va fi raportat imediat (si in maxim 24 de ore) la Ministerul Sănătăţii – DSPCSS si la CNSCBT. MS va anunta biroul regional OMS in maxim 24 de ore.

 

2. Se vor iniţia investigaţiile corespunzătoare (în conformitate cu recomandările OMS) pentru cazul de PAF şi pentru toţi contacţii apropiaţi ai acestuia. Contacţilor li se va administra VPO, indiferent de antecedentele vaccinale antipolio.

 

În termen de maxim 48 de ore se vor iniţia la nivel judeţean următoarele:

 

1.Informarea tuturor cadrelor medicale din judeţ despre situaţie;

 

2.Spitalizarea obligatorie şi de urgenţă a tuturor cazurilor suspecte de PAF la copilul sub 15 ani sau orice caz indiferent de varsta la care se sustecteaza poliomielita.

 

3. Introducerea raportării zilnice la DSP a tuturor cazurilor de PAF internate în spitalele / secţiile de boli infecţioase, pediatrie, neurologie, ortopedie etc;

 

4. Investigarea circulaţiei poliovirusurilor – recoltarea unei probe de materii fecale de la copii cu vârste mai mici de 5 ani internaţi în perioada respectivă în spitalele din judeţ (cu prioritate copii provenind din localităţi şi comunităţi ce prezintă grad mare de risc);

 

5. Investigarea gradului de imunitate – recoltarea unei probe de sânge de la copii cu vârste mai mici de 5 ani internaţi în perioada respectivă în spitalele din judeţ, indiferent de diagnostic (cu prioritate copii provenind din localităţi şi comunităţi ce prezintă grad mare de risc )

 

7. Identificarea tuturor comunităţilor la risc crescut de imbolnăvire, supravegherea epidemiologică a acestora şi vaccinarea antipolio a copiilor sub 7 ani indiferent de antecedentele vaccinale (cu cel puţin 2 doze de VPO oral administrate la interval de 30-60 de zile).

 

8. Iniţierea acţiunilor de dezinfecţie în focar.

 

Toate aceste activităţi vor continua până când circulaţia poliovirusului sălbatic va fi fost exclusă.

Nivelul III: Caz /cazuri confirmate de poliomielită

Definiţie:

Boală compatibilă cu poliomielita şi la care s-a confirmat prin diferenţiere intratipică un poliovirus sălbatic.

 

Măsuri

 

1. Cazul / cazurile vor fi raportate imediat (maxim 24 de ore) la Ministerul Sănătăţii – DSPCSP si CNSCBT. MS va informa imediat (maxim 24 de ore) biroul regional OMS.

 

2. Se vor iniţia investigaţiile corespunzătoare (în conformitate cu recomandările OMS) pentru cazul de PAF şi toţi contacţii apropiaţi ai acestuia.

 

3. Contacţilor li se va administra VPO, indiferent de antecedentele vaccinale antipolio.

 

4. În termen de 48 de ore se vor institui la nivel naţional următoarele:

 

a. Informarea tuturor cadrelor medicale despre situaţie;

 

b. Spitalizarea obligatorie şi de urgenţă a tuturor cazurilor suspecte de PAF la copilul sub 15 ani sau a cazului de PAF care se suspicionează a fi poliomielită la orice vârstă

 

c. Introducerea raportării zilnice CNSCBT a tuturor cazurilor de PAF internate în spitalele / secţiile de boli infecţioase, pediatrie, neurologie, ortopedie etc;

 

d. Investigarea circulaţiei poliovirusurilor – recoltarea unei probe de materii fecale de la copii cu vârste mai mici de 5 ani internaţi în perioada respectivă in spitalele mari din fiecare judeţ, indiferent de diagnostic (cu prioritate copii provenind din localitati si comunităţi ce prezintă grad mare de risc);

 

e. Investigarea gradului de imunitate – recoltarea unei probe de sânge de la copii cu vârste mai mici de 5 ani internaţi în perioada respectivă în spitalele mari din fiecare judeţ, indiferent de diagnostic (cu prioritate copii provenind din localităţi şi comunităţi ce prezintă grad mare de risc);

 

 

g. Se va lua în considerare colectarea de probe de scaun şi de la copiii sănătoşi;

 

h. Supravegherea mediului şi acţiuni de dezinfecţie în zonele cu risc;

 

i. Evaluarea acoperirii vaccinale la nivel judeţean, regional şi naţional;

 

j. Se vor organiza zile naţionale / subnaţionale de vaccinare pentru toţi copiii din grupurile cu risc crescut de imbolnăvire sau toţi copiii sub 7 ani (indiferent de antecedentele vaccinale antipolio);

 

In funcţie de evoluţia epidemiei pot fi extinse activităţile de vaccinare şi la alte grupe de vârstă.

 

Se va reevalua planul naţional de inventariere şi păstrare în condiţii sigure de securitate în laboratoare a materialelor infecţioase sau potenţial infecţioase cu poliovirusuri sălbatice.

Toate aceste acţiuni vor continua până când transmiterea poliovirusurilor sălbatice va fi fost exclusă

Anexa 3. Comitetul Naţional de Certificare a Eradicării poliomielitei

Componenţa Comisiei Naţionale de Experţi pentru Certificarea Eradicării Poliomielitei (CNECEP) este următoarea:

1. Prof. Dr. Marian Negut – Preşedinte

2. Prof. Dr. Constantin Ciufecu – Membru

3. Conf. Dr. Alexandru Rafila - Membru

4. Prof. Dr. Simona Ruţă – Membru

5. Sef lucrari Dr. Daniela Piţigoi - Membru

Atribuţiile CNECEP sunt următoarele:

- Membrii CNECEP au acces la toate informaţiile privind modul de desfăşurare a programului de eradicare a poliomielitei în România

- Membri CNECEP participă la redactarea şi avizarea actelor normative şi instrucţiunilor tehnice privind programul naţional de eradicare a poliomielitei.

- Membrii CNECEP participă la instructajele tehnice cu cadrele medicale din teren privind acţiunile din cadrul programului de eradicare a poliomielitei

- CNECEP acordă asistenţă tehnică de specialitate la cerere tuturor verigilor implicate în programul naţional de eradicare a poliomielitei, avizează şi certifică oportunitatea măsurilor întreprinse

- CNECEP analizează şi certifică rapoartele anuale înaintate de ASP din MSP către OMS/EURO privind desfăşurarea şi rezultatele programului naţional de eradicare a poliomielitei

 

 

Anexa 4. Comisia Naţională de Confirmare şi Clasificare a cazurilor de PAF

Componenţa Comisiei de Confirmare şi Clasificare a cazurilor de PAF este următoarea:

 

1. Dr. Ana Persu – preşedinte, medic primar microbiolog, Institutul Cantacuzino

2. Dr. Viorica Gheorghiu – secretar – medic primar sănătate publică şi management, Centrul de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile

3. Dr. Luminiţa Pădure – membru, medic primar neurolog, Centrul de recuperare neurologică şi motorie, Spitalul Marie Curie, Bucureşti

4. Dr. Rozina Iagăru - membru, medic primar în boli infecţioase, Institutul de boli infecţioase Matei Bals, Bucureşti

5. Dr. Laurenţia Velea – membru, medic primar epidemiolog , Autoritatea de Sănătate Publică Bucureşti

6. Dr. Anda Baicuş – membru, medic primar microbiolog, Şef de lucrări catedra de microbiologie Universitatea de Medicină Bucureşti

 

Sarcinile Comisiei de Confirmare şi Clasificare

- Constituie şi păstrează arhiva Comisiei, alcătuind pentru fiecare caz de PAF un dosar care cuprinde toate actele primite (fişa de declarare a cayului, copii după foaia de observaţie, ancheta epidemiologică, rezultatele examenului virologic, examenul neurologic la 60 yile după debutul paraliziei, etc.)

- Se reuneşte periodic (la 1-2 luni) pentru a analiza toate dosarele cazurilor noi (după obţinerea examenului neurologic de bilanţ), în scopul confirmării diagnosticului final şi al clasificării fiecărui caz în conformitate cu criteriile recomandate de OMS.

Sef Laborator – enterovirusuri Institutul Cantacuzino – Dr. Anda Baicuş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa cu fisa de declarare a cazului de PAF

 

 

Fise de Investigare a Paraliziei Acute Flasce

Directia de Sanatate Publica Judeteana ____________________________

I. DATE DE IDENTITATE

Nume____________________Prenume____________________Sex F/ M

Data nasterii_____/_____/_____Varsta la debut_____Etnie_______________

Domiciliul: Judetul _________________Localitatea______________________

Strada___________________Nr.______Bl.______Tel___________

Detalii daca resedinta la data imbolnavirii este diferita de domiciliu:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Colectivitate DA / NU Tipul __________________________________________

II. DATE CLINICE

Debutul bolii : Data debutului bolii ____/____/________

Simptomatologia la debut:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Debutul paraliziei: data aparitiei/observarii :____/____/____

Febra la dabut: DA / NU

Locul paraliziei

Membre pelvine: drept______ stang ______

Membre toracice: drept______ stang ______

Nerv facial _______ Alti nervi cranieni________________

Muschi respiratori _____________________

Tipul paraliziei:

Flasca DA / NU Asimetrica DA / NU / Nu stiu

ROT la membrul paralizat_______________________la celelalte_____________________________

Sensibilitatea ______________________________

Data depistarii de catre medic_____/_____/________

Data izolarii _____/_____/_________

Locul izolarii _____________________________________________________

Forma clinica: usoara DA / NU ; medie DA / NU ; grava DA / NU ;

Deces DA / NU Daca DA, data decesului _____/______/_________

Data raportarii cazului la ASPJ______/______/_________

Data la care ASPJ a inceput ancheta epidemiologica a cazului ______/______/__________

 

III. DATE EPIDEMIOLOGICE

Antecedente vaccinale (data vaccinarii - zi/luna/an): VPO sau VPI

VPOT1 _____/_____/______; VPOT2 _____/_____/_______; VPOT3 ______/_____/________

VOPT4 _____/_____/______; VPOT5 _____/_____/_______

VPI 1_____/____________ VPI 2____________ VPI 3__________________

Sursa antecedentelor vaccinale _______________________________________________________

Contacte (posibil infectante ) DA / NU

Contact cu persoane recent vaccinate - (data primului contact)

in familie: _____/_____/_______

in colectivitate: _____/_____/_______

in alt loc: _____/_____/_________

Contact cu cazuri (confirmate / suspecte) de polio, data: _____/_____/________

Calatorie recenta in strainatate DA / NU / NU STIU; Daca DA, precizati tara______________________

Apartenenta la un grup de risc:

comunitate religioasa care refuza vaccinarea DA / NU / NU STIU

Rromi nomazi DA / NU / NU STIU

neinscris la medic de familie DA / NU / NU STIU

Altele - precizati care____________________________________________

IV RECOLTARE PRODUSE BILOGICE

La caz - data recoltarii (zi/luna/an)

Materii fecale: Proba 1: ______/_____/_______

Proba 2: _____/_____/_______

Proba 3: _____/_____/_______

_____/_____/_______

Exudat faringian:

_____/_____/_______

Sange (ser si chag):

_____/_____/_______

LCR (daca s-a efectuat) - data_____________________________________________

Fragmente SNC (la decedat) _____/______/_______

La contacti (5 copii sub varsta de 5 ani)

Materii fecale: Proba 1: _____/_____/_______

Proba 2: _____/_____/_______

V. COMENTARII / PRECIZARI

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Medic responsabil cu supravegherea PAF

Data completarii _____/______/__________

Dr.____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FIŞĂ PENTRU SUPRAVEGHERIA ACTIVĂ A PARALIZIEI ACUTE FLASCE (PAF)

Săptamâna

Săptamâna

Săptamâna

Săptămâna

Săptămâna

luni - duminică

luni - duminică

luni - duminică

luni - duminică

luni - duminică

Judeţul

caz caz PAF

caz caz PAF

caz caz PAF

caz caz PAF

caz caz PAF

internat

internat

internat

internat

internat

Data:

Şef secţie/ compartiment epidemiologie,

 

 

Page 37 of 37

cautare