Text Size

Comunicate de presa

Ministerul Sănătăţii recomandă măsuri de protecţie impotriva ţanţarilor

PDFPrintE-mail

31 .08.2010

Comunicat de presă
Ministerul Sănătăţii recomandă măsuri de protecţie �mpotriva ţ�nţarilor

Ministerul Sănătăţii recomandă măsuri de protecţie �mpotriva ţ�nţarilor

�n urma analizelor efectuate, Institutul Cantacuzino a confirmat astăzi existenţa unor cazuri de infectare cu virusul West Nile pe teritoriul Rom�niei. Acestea au apărut �n contextul epidemiologic existent �n luna august �ntr-o serie de ţări apropiate de Rom�nia. Cazuri au fost semnalate �n Grecia, Rusia (zona Mării Negre), precum şi alte ţări din Europa. �n acest context, Ministerul Sănătăţii a solicitat din partea sistemului naţional de supraveghere epidemiologică intensificarea unor activităţi de depistare, diagnostic şi diminuare a riscului pentru apariţia unor cazuri �n Rom�nia.

Au fost investigate peste 80 de cazuri de �mbolnăviri compatibile cu infecţia West Nile şi, �n acest context, �n ultima săptăm�nă au fost identificate 7 cazuri confirmate de infecţie, sunt �n curs de confirmare 2 cazuri probabile, respectiv, 1 caz �n curs de evaluare clinică. Judeţele �n care s-au �nregistrat aceste cazuri, sunt: Alba, , Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Mureş, Sibiu şi Teleorman. Toate cazurile �nregistrate au fost numai la adulţi peste v�rsta de 30 de ani, din care 2 s-au soldat cu deces datorită terenului biologic prin v�rstă (de 75 şi 79 de ani), respectiv, boli cronice de fond preexistente.

Ministerul Sănătăţii a solicitat convocarea de urgenţă a comisiei de epidemiologie pentru elaborarea unor măsuri suplimentare privind organizarea suprevegherii la nivelul tuturor eşaloanelor de asistenţă medicală a tuturor situaţiilor de risc şi ale cazurilor de boală compatibile cu infecţia West Nile.

Măsurile preconizate vizează:

Intensificarea activităţii de supraveghere pe baza metodologiei de prevenire a infecţiei West Nile, implementate �ncă din anul 2008 pe baza reglementărilor din Comunitatea Europeană şi metodologia ECDC;

Solicitarea reţelei pentru implementarea raportării telefonice imediate a cazurilor suspecte depistate la nivelul spitalelor/secţiilor de boli infecţioase;

Atenţionarea medicilor de familie, mai ales din zonele �n care s-au �nregistrat cazuri de �mbolnăvire, pentru abordarea complexă, după caz, trimiterea la secţia de boli infecţioase a tuturor cazurilor de stare febrilă fără o cauză clară elucidată;

Intensificarea colaborării reţelei de supraveghere �n vederea asigurării diagnosticului bolii West Nile la Nivelul INCDI Cantacuzino şi Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, conform arondării teritoriale stabilite;

Internarea şi �ngrijirea corectă a tuturor cazurilor suspecte sau compatibile cu diagnosticul de West Nile la nivelul secţiilor/spitalelor de boli infecţioase;

Intensificarea colaborării DSP-urilor cu Instituţia Prefectului şi administraţiile publice locale pentru realizarea măsurilor nespecifice de prevenire (de ex. dezinsecţii);

Avertizarea, prin DSP, a sistemelor de hemovigilenţă din centrele de transfuzii privind restricţiile la donare sau transplant de organe de la populaţia comunităţilor afectate de infecţie confirmată pentru o perioadă de 28 de zile;

Anunţarea sistemului european de alertă EWRS.

�n acest context, specialiştii Ministerului Sănătăţii recomandă populaţiei să ia măsuri de protecţie:

să evite expunerea la ţ�nţari, purt�nd �mbrăcăminte cu m�neci lungi şi pantaloni lungi.,

să utilizeze substanţe chimice repelente de ţ�nţari

să �mpiedice pătrunderea ţ�nţarilor �n casă

să asigure desecarea băltirilor de apă din jurul gospodăriilor, să �ndepărteze recipientele de apă stătută.

Infecţia West Nile apare la populaţia adultă şi poate avea efecte grave �n cazul persoanelor predispuse la �mbolnăviri, av�nd alte boli asociate (copiii trec, de regulă, neobservat peste infectarea cu virusul West Nile).

�n cazul �n care prezintă semne de boală � febră, dureri de cap, astenie, vărsături, tulburări de memorie, dureri articulare sau musculare, sau alte situaţii care survin �n 3-7 zile de la o posibilă �nţepare de ţ�nţar, persoana să se prezinte de urgenţă la medicul de familie sau (cei neasiguraţi) la cel mai apropiat cabinet medical.

Ministerul Sănătăţii subliniază că toate aceste cazuri depistate şi �nregistrate �n Rom�nia sunt cazuri sporadice şi �n momentul de faţă nu comportă riscul unei epidemii de amploare. Deasemenea, sunt asigurate toate cele necesare pentru supraveghere, precum şi, �n caz de �mbolnăvire, de �ngrijire medicală adecvată.

Nr. 5892/ 13.07.2010

COMUNICAT DE PRESA

IN ATENTIA PACIENTILOR

SERVICIILE MEDICALE OFERITE LA NIVELUL MEDICULUI DE FAMILIE

in conformitate cu ordinul comun CNAS/MS nr. 408/265/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului �cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010

MODALITĂŢILE DE PLATA A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

Modalităţile de plata a furnizorilor de servicii medicale in asistenţa medicală primară sunt:

a) tarif pe persoană asigurată - per capita;

b) tarif pe serviciu medical-consultaţie.

A. SERVICII INCLUSE IN �PLATA PER CAPITA� ( GRATUIT PENTRU POPULATIE)

II. Potrivit dispozitiilor legale invocate anterior, serviciile incluse in plata "per capita" sunt urmatoarele:

1. Pachetul minimal de servicii medicale (pentru neasigurati)

A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicaIă:

Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) in limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical in cadrul căruia işi desfăşoară activitatea medicul de familie. In situaţia in care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivalul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de familie, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.

NOTĂ 1: Med�cat�a pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii .

NOTĂ 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru.

NOTĂ 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulantă. sunt consemnate distinct de către medicul de familie �n documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consitiere privind igiena atimentaţie;,consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, dup� caz).

NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

C. Monitorizarea evoluţiel sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale in vigoare:

a) luarea in evidenţă in primul trimestru;

b) supravegherea, lunar, din luna a 3- a p�nă in luna a 7-a.

�n situaţia in care luarea in evidenţă a gravidei are loc in luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea in evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a p�nă in luna a 9-a inclusiv;

d)urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e)urmărirea lehuzei la 4 săptăm�ni de la naştere;

e)consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.

NOTĂ 1: In conformitate cu programul de monitorizare investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii, pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul in care gravida este luată in evidenţă de către acesta şi p�nă la naştere.

NOTĂ 2: �n cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la s�n a copilului p�nă la v�rsta de 6 luni şi continuarea acesteia p�nă la minim 12 luni.

D. Imunizări:

1. conform programului naţional de imunizări:

a) antituberculoasă - vaccin BCG;

b) revaccinare BCG. după caz, după verificarea cicatricei post prima vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO şi VPI;

f) �mpotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive : DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată); .'

g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;

h) impotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare);

i)impotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare);

j) impotriva tetanosului - dT sau VTA;

k) antirubeolică.

II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;

E. Activităţi de suport

Eliberare de acte medicale:

- certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnăvi;

F. Servicii de planificare familială:

a) consilierea femeii privind planificarea familială;

b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

2. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ ( acordat persoanelor asigurate facultativ)

A. Serviciile cuprinse la Capitolul I Pachetul minimal de servicii medicale

B. Servicii medicale curative:

Consultaţie pentru afecţiuni acute intercurente (anamneză, examen clinic, diagnostic

şi tratament).

NOTĂ: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maxim trei

consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat şi pe an.

3. Pachetul de servicii medicale de baza ( acordat persoanelor asigurate )

A. Serviciile cuprinse la Capitolul Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ


B. Servicii  medicale profilactice:

Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ:

a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;

b) la 1 lună - la domiciliul copilului;

c) la 2 luni;

d)la4luni;

e)la6luni;

f)la9luni;

g)la12luni;

h)la15luni

i)la18luni

C.Imunizări

Vaccinări in caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii,inclusiv cele prevăzute in cadrul programelor nationale de sănătate, altele dec�t cele prevăzute la Cap, I, lit. D.

D. Servicii de promovare a sănătăţii

Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog.


E. Servicii medicale de prevenţie

a) Examen anual de bilanţ al copiilor cu v�rsta cuprinsă intre 2 şi 18 ani;

b) Control medical periodic al asiguraţilor in v�rstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore in morbiditate şi mortalitate;

c) Control/evaluare periodică - epicriză de etapă pentru afecţiunile cronioe .care necesită dispensarizare, in limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile lega le in vigoare;

d) Control/evaluare periodic� - epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare in limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale in vigoare. pentru care medicul de familie organizează evidenta şi raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate, altele dec�t cele de la lit. c) .

F. Servicii medicale curative:

Consultaţie �n caz de boală pentru afecţiuni acute intercurente sau cronice programabile care cuprinde:

- anamneza, examenul clinic general,

- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare,

- recomandare pentru investigaţii paraclinice �n vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare,

- manevre de mică chirurgie, după caz.

- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic,precum şi instruirea �n legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.

- recomandare pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie,

- recomandare pentru tratament de recuperare-reabilitare după caz.

- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz;

- recomandare pentru �ngrijiri medicale la domiciliu, după caz.

NOTĂ 1: Medicul de familie consemnează �n biletul de trimitere sau ataşează la acesta rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci c�nd acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate.

NOTĂ 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maxim trei consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat şi pe an.

G. Monitorizarea stării de sănătate şi a tratamentului pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.

Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cuprinse �n programele naţionale de sănătate şi unele afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, acesta va organiza evidenţa specifică, utiliz�nd formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS. Evidenţa şi monitorizarea acestor bolnavi cuprinde:

- �ntocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare

- raportarea lunară a modificărilor intervenite / mişcarea lunară / intrări/ieşiri

- examen periodic conform programării - control/evaluare periodică - epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare �n limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale �n vigoare, pentru care medicul de familie

-organizează evidenţa şi raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate, altele dec�t cele de la lit. E, lit. c).

NOTĂ: Pentru bolnavii cu afecţiuni cuprinse �n programele naţionale de sănătate şi unele afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, casa de asigurări de sănătate decontează o consultaţie - control/evaluare periodică � epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz.

H. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor - maximum 5 consultaţii/săptăm�nă/medic.

NOTĂ 1: Vizitele la domiciliu se consemnează �n �Caietul de domicilii� care va conţine: data şi ora vizitei, numele, prenumele şi CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale, motivul solicitării, diagnosticul prezumat, tratamente administrate, bilet de trimitere (seria şi numarul), după caz.

NOTĂ 2: Pentru bolnavii nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV,

paraplegie, tetraplegiie, fază terminală etc) medicul de familie efectuează controlul periodic la domiciliul acestora.

NOTĂ 3: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maxim trei vizite la domiciliu, pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat şi pe an.

I. Servicii medicale paraclinice

- ecografie generală (abdomen + pelvis) - �n limita competenţei şi a dotărilor necesare;

NOTĂ: Pentru aceste servicii se �ncheie acte adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale �n asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice �n limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa 11.

Referitor la serviciile medicale enumerata anterior, mentionam ca acestea sunt decontate medicului de familie de catre casa de asigurari de sanatate in cadrul tarifului pe persoană asigurată per capita. motiv pentru care solicitarea platii acestora de catre persoanele inscrise pe lista medicilor de familie este nelegala.

B. SERVICII INCLUSE IN �PLATA PER SERVICIU�

III. Plata prin tarif pe serviciu medical-consultatie se face pentru serviciile medicale acordate de catre_medicul de familie. altele decat cele mentionate anterior.

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare :

1. Programul de lucru

Pentru un număr de 2.200 de persoane �nscrise pe lista medicului de familie, programul săptăm�nal de activitate al cabinetului medical individual, precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate, in vederea acordării serviciilor medicale in asistenta medicală primară este de 35 de ore pe săptăm�nă.

In situaţia in care numărul necesar al serviciilor de care beneficiază persoanele beneficiare ale pachetelor de serviciii inscrise pe lista proprie a medicului de familie creşte, programul de 35 de ore pe săptăm�na se poate prelungi corespunzător.

2. Timpul mediu/consultaţie este de 15 minute.

Precizam ca serviciile care sunt incluse in plata per capita" nu se iau in calcul la stabilirea numarului de consultatii pentru care casa de asigurari de sanatate deconteaza medicului de familie contravaloarea acestora. prin tarif pe serviciu medical-consultatie, in conformitate cu dispozitiile leqale

II. OBLIGATII ALE FURNIZORILOR DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

La art. 32 , pe langa obligatiile generale prevazute in art. 14 din ordinul mai sus mentionat, medicii de familie au urmatoarele obligatii:� sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu

EXCEPTII de la aceasta prevedere, exceptii pentru care medicii de familei sunt obligati sa prescrie medicamente, materiale sanitare , precum si investigatii paraclinice la recomandarea altor medici, sunt :� situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice , initiata de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare , precum si situatiile in care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii�.

Pentru aceste cazuri medicul de specialitate din ambulatoriu sau la externarea din spital, precum si medicul de medicina muncii sunt obligati sa comunice recomandarile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicala, al carui model este stabilit prin norme

Pentru persoanele care se incadreaza in Programul de compensare in procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri pana la 700 lei/ luna, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de catre alti medici aflati in relatie contractuala cu CAS, numai daca acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. In situatia in care medicul de familie prescrie medicamente in baza recomandarii altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea precsrierii revine exclusiv medicilor care au recomandat tratamentul.

Aceste servicii ( exceptiile) , deoarece activitatile , precum si documentele emise nu sunt o consecinta a actului medical propriu, nu se includ in numarul maxim de servicii medicale curative acordate, prevazute la lt f), cap III al anexei nr 1 din norme.

Serviciile medicale curative acordate de medicul de familie, pentru care se iau in considerare timpul mediu de consultatie de 15 minute si programul de lucru in medie de 5 ore pentru consultatii la cabinet, sunt numai consultatiile ce sunt act medical propriu al medicului de familie, acordate in caz de boala pentru afectiuni acute, intercurente sau cronice programabile si acestea cuprind:

- anamneza, examenul clinic general

- unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare

- recomandare pentru investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si pentru monitorizare

- manevre de mica chirurgie, dupa caz

- stablirea conduitei terapeutice si / sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice

- recomandare pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriul sau pentru internare pentru cazurile care necesita aceasta

- recomandare pentru tratament de recuperare reabilitare

- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incotinenta urinara, dupa caz

- recomandare pentru ingrijri medicale la domiciliu, dupa caz

Pentru bolnavii cu afectiuni cuprinse in programele nationale de sanatate si pentru unele afectiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurari prin cabinetul medicului de familie, casa deconteaza o consultatie-control/ evaluare periodica-epicriza de etapa la 3 luni, pentru fiecare caz.

in situatia in care acesti bolnavi au nevoie ( pe langa consultatia de mai sus) de alte servicii medicale , acestea se asigura in cadrul tarifului � per capita�.

In consecinta, incasarea de la bolnavi a contravalorii acestor servicii , precum si refuzul de a elibera documentele medicale corespunzatoare reprezinta incalcari ale prevederilor contractului cadru.

DIRECTOR

DR. LUMINITA APOSTOLESCU

22 iunie 2010

COMUNICAT DE PRESA

In conformitate cu Planul National de Actiuni Tematice de Control in Sanatate Publica pentru anul 2010, aprobat de Ministrul Sanatatii, Directia de Sanatate Publica Valcea va desfasura actiuni tematice de control in taberele si untatile de recreere pentru copii si tineri, precum si in unitatile de turism, in perioada 15.06-15.09.2010, pe teritoriul judetului Valcea.

Actiunile de control vor fi intensificate in toate obiectivele, pentru a preintampina eventuala aparitie a unor factori de risc cu impact asupra starii de sanatate.

DIRECTOR COORDONATOR ADJ.,

DR. MARGARITESCU LORENA

17 iunie 2010

@font-face { font-family: "Arial Narrow"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText { margin: 6pt 0in; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }span.CaracterCaracter { }p.ListParagraph, li.ListParagraph, div.ListParagraph { margin: 0in 0in 10pt 0.5in; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri; }p.ListParagraphCxSpPrimul, li.ListParagraphCxSpPrimul, div.ListParagraphCxSpPrimul { margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri; }p.ListParagraphCxSpMijlociu, li.ListParagraphCxSpMijlociu, div.ListParagraphCxSpMijlociu { margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri; }p.ListParagraphCxSpUltimul, li.ListParagraphCxSpUltimul, div.ListParagraphCxSpUltimul { margin: 0in 0in 10pt 0.5in; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri; }div.Section1 { page: Section1; }

@font-face { font-family: "Wingdings"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText { margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0in; }ul { margin-bottom: 0in; }

COMUNICAT DE PRESA CU PRIVIRE LA DESCENTRALIZARE

In perioada urmatoare, pana la 1 iulie 2010, toate spitalele din judetul Valcea vor fi preluate de catre autoritatile locale din judet.

In data de 02.06.2010 au fost aprobate, in sedinta de guvern, cele doua acte normative referitoare la descentralizarea spitalelor,respectiv:

* Ordonanta de urgenta nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii( Mof nr. 384/ 10.06.2010).

* HG 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze�pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti (Mof. Nr. 385 / 10.06.2010).

Conform HG 529/ 2010, toate spitalele din judetul Valcea vor trece in administrarea autoritatilor locale de la 1 iulie 2010, dupa cum urmeaza:

UNITATEA SANITARA

Autoritate in subordinea careia va fi transferata unitatea sanitara

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea

Consiliul Judetean Valcea

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Rm. Valcea

Consiliul Judetean Valcea

Spitalul Municipal �Costache Niculescu� Dragasani

Consiliul Judetean Dragasani

Spitalul Orasenesc Horezu

Consiliul orasenesc Horezu

Spitalul Orasenesc Brezoi

Consiliul orasenesc Brezoi

Spitalul de pneumoftiziologie Mihaesti

Consiliul Judetean Valcea

Spitalul de Psihiatrie Dragoesti

Consiliul Judetean Valcea

Spitalul Orasenesc Balcesti

Consiliul orasenesc Balcesti

Toate spitalele predate autoritatilor locale vor fi �in reteaua autoritatilor administratiei publice locale�.

Din iulie autoritatile locale vor avea in administrare spitalele de mai sus.

Managerul din aceste unitati sanitare va incheia contractul de management cu conducerea administratiei locale si nu cu ministrul Sanatatii,cum se intimpla in prezent,concursurile pentru ocuparea functiilor de manager fiind organizate de catre consiliile de administratie in care autoritatile locale vor avea majoritate.

In continuare unitatile sanitare cu paturi se vor finanta pe baza contractelor incheiate cu Csa de Asigurari de Sanatate, dar si pe baza contractelor cu directiile de sanatate publica, contracte avand drept obiect derularea programelor de sanatate finantate din bugetul MS.

Pentru ca descentralizarea sa nu fie o povara pe umerii administratiilor locale, Ministerul Sanatatii a restructurat spitalele si si-a asumat obligatia de a achita toate datoriile spiatalelor cumulate pana la sfirsitul lunii martie 2010.

COMUNICAT DE PRESA

RESTRUCTURAREA SPITALELOR DIN JUDETUL VALCEA IUNIE 2010

In luna iunie 2010, ca urmare a actiunii de evaluare a spitalelor de catre directiile de sanatate publica si, ulterior, de catre o comisie centrala de la MS ( actiune care a avut loc in luna februarie 2010), Ministerul Sanatatii a decis restructurarea spitalelor din tara.

In judetul Valcea aceasta actiune a avut drept efect reducerea unui numar de 73 paturi, din structura a 2 spitale ( spitalul de Obstetrica Ginecologie Rm. Valcea si spitalul de pneumoftiziologie Mihaesti) si redistribuirea unui numar de 8 paturi intre sectiile spitalului municipal Dragasani.

Concret, modificarile aduse de actiunea de restructurare in spitalele publice din judetul Valcea sunt urmatoarele:

Unitate sanitara

Ordin MS de aprobare a structurii

Nr paturi aprobat

Modificari aduse prin restructurare

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea

OMS NR 713

/2.06.2010

1203 spitalizare continua

23 spitalizare de zi

Nu s-a modificat structura de paturi

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Rm. Valcea

OMS NR 720

/2.06.2010

150 spitalizare continua

Reducere de 43 paturi ( 10 de la sectia OG I, 15 de la sectia OG II, 13 de la sectia de neonatologie, 5 de la sectia ATI, care a devenit compartiment)

Spitalul Municipal �Costache Niculescu� Dragasani

OMS NR 714

/2.06.2010

256 spitalizare continua

Nu s-a modificat numarul total de paturi

Redistribuire de paturi ( s-au redus 5 paturi de la sectia chirurgie gfenerala, 3 paturi de la sectia OG si s-a suplimentat cu 8 paturi sectia de psihiatrie)

Spitalul Orasenesc Horezu

OMS NR 715

/2.06.2010

160 spitalizare continua

Nu s-a modificat structura de paturi

Spitalul Orasenesc Brezoi

OMS NR 716

/2.06.2010

67 spitalizare continua

Nu s-a modificat structura de paturi

Spitalul de Pneumoftiziologie Mihaesti

OMS NR 719

/2.06.2010

168 spitalizare continua

10 spitalizare de zi

Reducere de 30 paturi de spitalizare continua ( 10 de la sectia pneumoftiziologie I, 11 de la sectia pneumoftiziologie II, 9 de la sectia pneumoftiziologie III)

Redistribuire paturi intre profilul de pneumoftiziologie si cel de TBC ( reducere paturi de TBC si marire nr paturi de pneumoftiziologie)

Infiintare 10 paturi spitalizare de zi

Spitalul de Psihiatrie Dragoesti

OMS NR 718

/2.06.2010

125 spitalizare continua

Nu s-a modificat structura de paturi

Spitalul Orasenesc Balcesti

OMS NR 717

/2.06.2010

55 spitalizare continua

Nu s-a modificat structura de paturi

DIRECTOR COORDONATOR

DR. LUMINITA APOSTOLESCU

 14 IUNIE 2010

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

@font-face { font-family: "Wingdings"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }h3 { margin: 0in 0in 0.0001pt; text-indent: 0.5in; line-height: 150%; page-break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; }p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText { margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; }p { margin-right: 0in; margin-left: 0in; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0in; }ul { margin-bottom: 0in; }

COMUNICAT DE PRESA

privind actiunile intreprinse de catre DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA ca urmare a avertizarii de canicula

In conformitate cu adresa Ministerului Sanatatii nr RA / 967/ 11.06.2010, adresa referitoare la masurile care trebuie aplicate in perioadele de cod galben, portocaliu si rosu de avertizare meteorologica, Directia de Sanatate Publica Valcea, a luat urmatoarele masuri:

* Informarea tuturor unitatilor sanitare din subordine cu privire la obligativitatea raportarii deceselor datorate caniculei in baza fisei de raportare a decesului datorat caniculei ( anexa nr 1 la ordinul MS nr 1168/2008)- 11. 06.2010

* Dispunerea urmatoarelor masuri catre spitalele publice)- 11. 06.2010:

1. Asigurarea stocurilor de medicamente de urgenta

2. Asigurarea functionalitatii generatoarelor de rezerva

3. Asigurarea rezervelor de apa proprii ( existenta, functionalitate, capacitate)

4. Asigurarea microclimatului optim in special pentru copii, nou nascuti , persoane varstnice , bloc operator

* Dispunerea urmatoarelor masuri catre serviciul judetean de ambulanta Valcea)- 11. 06.2010:

1. Raportarea zilnica la DSP, pana in ora 9,00, pentru ziua anterioara, pe perioadele de canicula ( cod galben, portocaliu si rosu) pe fisa de raportare tip

2. Actualizarea si transmiterea pana luni, 14.06.2010, ora 14,00 la DSP Valcea, a Planului de interventie a Serviciului Judetean de ambulanta in perioadele de canicula

3. Stabilirea si comunicarea la DSP , pana in 14.06.2010, ora 14,00 si in ziua in care se anunta in media perioade de cod galben, portocaliu si rosu de canicula, a persoanelor din conducere responsabile pentru gestionarea situatiilor aparute in perioadele de canicula si raportare zilnica (si a numerelor de telefon ale persoanelor respective )

4. Suplimentarea personalului si a numarului de ambulante

5. Raportarea deceselor datorate caniculei in baza fisei de raportare a decesului datorat caniculei ( anexa nr 1 la ordinul MS nr 1168/2008)

6. Raportarea catre DSP daca exista probleme in asigurarea stocurilor de medicamente de urgenta

* Verificarea conditiilor igienico-sanitare din unitatile cu profil alimentar si verificarea controlului medical periodic al salariatilor acestor unitati- 12-13.06.2010

* Verificarea conditiilor de colectare , depozitare si evacuare a deseurilor menajere- 12-13.06.2010

* Publicarea pe site-ul DSP Valcea a Recomandarilor pentru populatie in perioada de canicula- 14.06.2010

* Raportarea zilnica la Ministerul Sanatatii a indicatorilor privind efectele caniculei � 13-14.06.2010

* Solicitare de colaborare cu primariile din judet, in vederea stabilirii si organizarii punctelor de prim ajutor, de distribuire apa potabila -14.06.2010

DIRECTOR COORDONATOR

DR LUMINITA APOSTOLESCU


RECOMANDARI PENTRU POPULATIE IN PERIOADA DE CANICULA

Pentru prevenirea incidentelor �n această perioadă cu temperaturi extreme, Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să asculte sfaturile medicilor şi să evite, pe c�t posibil, expunerea prelungită la soare �ntre orele 11 şi 18.

De asemenea, �n perioadele de caniculă este recomandat consumul zinic de lichide(�ntre 1,5 � 2 litri de lichide), fără a aştepta să apară senzaţia de sete. Trebuie să consumăm un pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 � 20 de minute.


Medicii ne sfătuiesc să consumăm �n fiecare zi c�t mai multe fructe şi legume proaspete(pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă. Este bine de ştiut că o doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă.


Nu trebuie consumat alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului �mpotriva căldurii. Este obligatorie evitarea băuturilor cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.

Pe parcursul zilei este bine să facem duşuri calduţe, fără a ne şterge de apă, iar dacă avem aer condiţionat, aparatul trebuie reglat astfel �nc�t temperatura să fie cu 5 grade mai mică dec�t temperatura ambientală.

Dacă este absolut necesar să ne expunem la soare �ntre orele amiezii trebuie să folosim o ţinută adecvată:pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise

 

 

1/06/2010   despre coplata

1/06/2010   descentralizare

1/06/2010   intalnire DSP-MS

27/05/2010

Comunicat de presa

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

Referitor la greva foamei salariatelor OPCI Valcea, facem urmatoarele precizari:

 

Dintre cele doua persoane salariate la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea, cu sediul in Rm. Valcea, strada "Maior V. Popescu", nr. 8, care au hotarat sa intre in greva foamei, doamna Verkouke Argentina a renuntat in data de 25.05.2010 , iar doamna Togu Gurita Mariana confirma iesirea din forma de protest "greva foamei" in seara datei de 26.05.2010 .

Mentionam ca pe perioada protestului (25/26 mai 2010) cele doua persoane au fost monitorizate medical de catre personalul Serviciului Judetean de Ambulanta si de DSP Valcea. Avind in vedere patologia preexistenta a doamnei Togu Gurita Mariana ,in dimineata datei de 26.05.2010 a fost transportata la Spitalul judetean de Urgenta Valcea pentru consult de specialitate,unde i se face recomandare de internare pentru investigatii specifice. Pecienta refuza internarea imediata ,cu precizarea ca se va interna in data de 27.05.2010.


Purtator de cuvint

Dr. Popa Mariana


14/05/2010

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText { margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; }div.Section1 { page: Section1; }

Comunicat de presa

privind distributia de lapte praf in judetul Valcea

In anul 2009 Directia de Sanatate Publica Valcea in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 127/2009 a derulat P.N. V ,, Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului�, Subprogramul 10 ,,Profilaxia la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern, prin administrarea de lapte praf�, finantat cu urmatoarele sume: Buget de stat = 195 mii lei si Accize = 60 mii lei, din care s-au achizitionat 28180 cutii, reprezentand 11272 Kg.

Laptele praf a fost repartizat tuturor localitatilor din judet pe baza listelor prezentate lunar de catre medicii de familie, pentru categoriile prevazute in legea nr. 321 din anul 2001.

In anul 2009 au beneficiat de lapte praf 1531 copii, cantitatea distribuita de medicii de familie facandu-se in functie de categoria in care s-a incadrat sugarul.

Numarul total de cutii distribuite in perioada 01.01.2009-01.05.2010 a fost de 37936

( 15174.4 Kg. ).

Pana la data de 01.05.2010 nu a fost primit de la Ministerul Sanatatii, bugetul necesar achizitionarii de lapte praf, pentru anul in curs, in primele patru luni ale acestui an repartizarea de lapte praf facandu-se din stocul ramas la sfarsitul anului 2009.

In momentul primirii bugetului pentru anul 2010, Directia de Sanatate Publica Valcea va relua procedura de achizitie de lapte praf la nivel local, pana la finalizarea licitatiei organizate la nivel national de catre Ministerul Sanatatii.

   

Page 108 of 108

cautare