Text Size

Comunicate de presa

29.04.2011 CENTRUL DE PERMANENTA BALCESTI

PDFPrintE-mail

COMUNICAT DE PRESĂ

 

REFERITOR LA ÎNFIINŢAREA CENTRULUI DE PERMANENŢĂ BĂLCEŞTI

 

Având în vedere informaţiile eronate furnizate in ultima perioadă în presa locală , referitoare la înfiinţarea centrului de permanenţă Bălceşti, facem următoarele precizări:

1. prevederile legislative privind  infiinţarea centrelor de permanenţă sunt următoarele ( extrase din legea nr 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă):

  Art. 4

1)Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică, cu acordul prealabil al caselor de asigurări de sănătate şi al consiliilor locale.

Art. 2

 

 (1)Centrele de permanenţă sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit şi prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare

(5)Centrele de permanenţă prevăzute la alin. (1) se înfiinţează pe baza dispoziţiei emise de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, cu acordul prealabil al instituţiilor prevăzute la art. 4.

 

CAPITOLUL II: Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţa

  Art. 5

  (1)Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:

 a)arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă;

 b)asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii;

 c)controlul organizării şi desfăşurării activităţii;

 d)realizarea programării lunare a medicilor care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în cadrul centrelor de permanenţă, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare.

 (2)Sumele necesare pentru asigurarea dotării truselor de urgenţă prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă din fondurile alocate Programului naţional de urgenţă prespitalicească.

 

 Art. 6 

  

 Art. 6
Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de permanenţă constau în:
a)asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă;
b)asigurarea personalului auxiliar;
c)asigurarea dotării minimale necesare funcţionării centrelor de permanenţă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii;
d)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării centrelor de permanenţă.

 (2)Consiliile locale pot participa la asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamentele şi materialele sanitare necesare acordării asistenţei medicale la nivelul centrelor de permanenţă, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 Art. 7

  (1)Continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată prin centrele de permanenţă de medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în condiţiile legii.

(2)Medicii prevăzuţi la alin. (1), aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, asigură continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. 

 

2. Demersurile Directiei de Sănătate Publică Vâlcea , pentru infiinţarea Centrului de Permanenţă Bălceşti au început încă din momentul apariţiei ordonanţei nr. 7 din 2011, ordonanţă care a modificat legea 263 din 2004, pentru înfiinţarea centrelor de pemanenţă şi au constat în:

a.   Informarea şi consultarea medicilor de familie din următoarele localităţi, asupra intenţiei de înfiinţare a unui centru de permanenţă la Bălceşti, acţiune care a avut loc incă din luna martie 2011 :

1.  Balcesti

2.  Ghioroiu

3.  Fauresti

4.  Lalosu

5.  Zatreni

6.  Tetoiu

7.  Gradistea

8.  Livezi

9.  Valea Mare

10. Fartatesti

 

b.   Consultarea primarului localităţii, în ceea ce priveşte spaţiile disponibile, o echipă a DSP Vâlcea deplasându-se în data de 7.04.2011 la Primăria Bălceşti special pentru a verifica spaţiile disponibile, acţiune stopată apoi de către Primărie

 

c.   Solicitarea unui punct de vedere scris referitor la posibilitatea infiinţării unui centru de permanenţă in Bălceşti, solicitare adresată Primăriei Bălceşti prin adresa nr. 2894 din 19.04.2011  adresă la care nu s-a primit nici un răspuns până în prezent.

 

In concluzie:

1. acordul consiliilor locale, ca şi cel al caselor de asigurări de sănătate este absolut necesar inaintea infiinţării unui centru de permanenţă. Acordul consiliilor locale înseamnă şi asumarea atribuţiilor prevăzute in legea 263 din 2004

2. la centrul de permanenţă participă numai medicii de familie sau medicii de medicina general, de regulă din localităţile arondate, neavând legătură cu medicii din spital

3. un centru de permanenţă nu poate funcţiona decât după ce îndeplineşte o serie de condiţii pentru desfăţurarea activităţii medicale, certificate prin  obţinerea unui raport de inspecţie sanitară favorabil, condiţii ce trebuie asigurate fie de primărie

Întărzierea înfiinţării centrului de permanenţă Bălceşti se datorează lipsei de cooperare a Primariei Bălceşti, care s-a opus de la început acestei idei şi care nici în momentul de faţă nu a răspuns solicitărilor DSP.

   

Page 95 of 105

cautare